Welkom op de website van de L.J. Maria Stichting

 

 

 Welkom op de website van de L.J. Maria Stichting met belangrijke informatie voor: 

 - aanvragers van een bijdrage in de studiekosten,

 - donateurs.

Ontstaansgeschiedenis

 De naam “L.J. Maria” staat voor de namen van drie vrouwen: Lenie, Joke en Maria. Door hun nalatenschap is de start van het fonds in 1987 mogelijk gemaakt.

Deze namen verbergen overigens de naam van de initiatiefnemer van de stichting, drs. Bas van der Meer, tot 1986 benoemingenadviseur van het bisdom Rotterdam. 

In zijn werk had hij ervaren, dat vrouwelijke theologiestudenten meer moeilijkheden ondervonden hun theologiestudie te financieren dan hun mannelijke collega’s. De beschikbare kerkelijke gelden voor  theologieopleidingen werden destijds uitsluitend aangewend voor de financiële ondersteuning van toekomstige priesters en diakens. 

Bas van der Meer benutte het hem nagelaten geld voor de oprichting van een studiefonds voor r.k. vrouwen en propageerde meer dan 10 jaar als voorzitter de L.J. Maria Stichting.